Super Skypark

Iekšējās kārtības noteikumi

SIA APL Skypark, reģ. Nr. 40203240993  klientu iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu jautras izklaides drošā un draudzīgā vidē, un ir saistoši visiem Apollo Skypark apmeklētājiem. Lūdzam iepazīties ar tiem un ievērot tos.

Iekšējās kārtības noteikumi APOLLO SKYPARK teritorijā:

1. Apollo Skypark neuzņemas atbildību par apmeklētāju personīgo mantu nozaudēšanu, zādzību vai sabojāšanu.
2. Aicinām visas atrastās mantas nodot Apollo Skypark kasēs. Visas parka teritorijā aizmirstās vai nozaudētās mantas tiek uzglabātas divas nedēļas. 
3. Aizliegts ienākt ar dzīvniekiem (izņemot suņiem pavadoņiem/asistentiem).
4. Aizliegts ienest un lietot ārpus parka teritorijas iegādātus ēdienus un dzērienus (izņemot bērnu ballīšu telpās).
5. Aizliegts ienest aukstos ieročus un šaujamieročus.
6. Aizliegts traucēt citus apmeklētājus – neievērot sabiedrisko kārtību.
7. Aizliegts lauzt vai citādi bojāt Apollo Skypark īpašumu. Apollo Skypark ir tiesības pieprasīt apmeklētājam pilnu zaudējumu atlīdzību.
8. Aizliegts atrasties narkotisko vai citu psihotropo vielu reibuma stāvoklī.
9. Aizliegts smēķēt (tostarp e-cigaretes, vapes, IQOS cigaretes, ūdenspīpes u.t.t.).
10. Aizliegts braukt ar skrituļdēli, skrituļslidām, divriteni vai citiem pārvietošanas līdzekļiem (izņemot ratiņkrēsliem).
11. Apollo Skypark ir tiesības neielaist parka teritorijā nepietiekami apģērbtas personas (piemēram, pludmales apģērbā) un personas ar izteiktām personiskās higiēnas problēmām.
12. Apollo Skypark patur tiesības atteikt iekļūšanu parka teritorijā vai izraidīt no tā jebkuru apmeklētāju, kurš neievēro šos iekšējos kārtības noteikumus vai mēģinājis uzņēmumu krāpt, neatmaksājot biļetes vērtību.
13. Nopietna noteikumu pārkāpuma gadījumā Apollo Skypark ir tiesības aizturēt likumpārkāpēju līdz brīdim, kad persona tiks nodota policijai vai centra apsardzes darbiniekiem.
14. Apollo Skypark teritorijā tiek veikta videonovērošana, klientu, darbinieku un īpašuma drošībai.
15. Apmeklējot Apollo Skypark apmeklētāji var tikt filmēti un fotogrāfēti uzņēmuma zīmola atpazīstamības veidošanai un nodrošināšanai. Atrodoties Apollo Skypark teritorijā apmeklētāji un/vai bērna pavadoņi piekrīt, ka var tikt uzņemti videoklipi un fotogrāfijas publicēšanai publiskā un sociālo tīklu vidē, kuros var būt redzami parka apmeklētāji. Vairāk informācijas info@apolloskypark.lv.

Iekšējās kārtības noteikumi SKYPARK atrakciju zonā:

1. Pirms Skypark atrakciju zonas apmeklējuma klienta pienākums ir iegādāties ieejas biļeti un apmainīt to biļešu kasēs pret aproci.
2. Ieejot Skypark atrakciju zonā katram apmeklētājam (sākot no 2 gadu vecuma), ir jābūt apliktai, derīgai, aprocei ap roku un tā ir jāsaglabā visu apmeklējuma laiku.
3. Skypark apmeklētājiem batutu arēnā un rotaļu centrā OBLIGĀTI jāatrodās zeķēs ar gumijas apakšu.
4. Aizliegts atrasties atrakciju zonā ar plikām kājām.
5. Apavi un virsdrēbes jānovieto garderobē tām paredzētajā vietā.
6. Skypark atrakciju zonas atrakcijas atļauts izmantot tikai pēc iepazīšanās ar katras atrakcijas lietošanas noteikumiem (katrai atrakcijai ir savi lietošanas noteikumi).
7. Lūgums nekavējoties informēt parka darbiniekus, ja pamaniet bojātu atrakciju. Aizliegts lietot bojātas atrakcijas.
8. Aicinām apmeklētājus nekavējoties paziņot Skypark darbiniekam par negadījumu vai kāda apmeklētāja traumu, vai jebkuru citu bīstamu situāciju.
9. Skypark apmeklētājiem ir jāievēro savstarpēja cieņa un jauzvedās uzmanīgi citam pret citu.
10. Skypark darbinieki nenodrošina bērnu pieskatīšanas pakalpojumu - bērnu rotaļu un izklaides laikā ir jāuzrauga vecākam vai bērna pavadošajai personai. 
11. Skypark apmeklējuma laikā bērniem līdz 7 gadu vecumam jābūt pastāvīgā vecāku / pavadošās personas uzraudzībā (saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu tā var būt persona, kas sasniegusi vismaz 13 gadu vecumu). 
12. Skypark apmeklētājiem vecumā no 7 līdz 14 gadiem, ir atļauts atrasties atrakciju zonā bez vecāka vai pavadoņa klātbūnes, ja vecāks vai pavadonis aizpilda un paraksta piekrišanas veidlapu, kas apliecina, ka vecāks / pavadonis un bērns ir iepazinies ar Skypark noteikumiem. Veidlapa ir pieejama Skypark info-kasē. 
13. Skypark apmeklējuma laikā aicinām uzmanīt savas personīgās mantas un izmantot individuālos slēdzamos skapīšus vērtīgām lietām. SIA APL Skypark neuzņemsies atbildību par zaudējumiem, kas rodas viesu personisko mantu nozaudēšanas, zādzības vai bojājuma dēļ. 
14. Skypark atrakciju zonā - batutu arēnā un rotaļu centrā aizliegts lietot ēdienus un dzērienus. Lūdzam ēdienus un dzērienus lietot tikai tam paredzētajās vietās.
15. Skypark atrakciju zonā aizliegts lietot ārpus parka teritorijas iegādātus ēdienus un dzērienus (izņemot bērnu ballīšu telpās).
16. Skypark atrakciju zonā aizliegts lietot ugunsbīstamus priekšmetus un atklātu liesmu, kā piemēram sveces u.t.t.
 

Lūdzam informēt Apollo Skypark darbiniekus, ja pamanāt personas, kuras pārkāpj parka iekšējās kārtības noteikumus.

Atrodoties parka teritorijā, apmeklētājs apliecina ka ir iepazinies/-usies ar iekšējās kārtības noteikumus un piekrīt tiem.

Apollo Skypark patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt šos klientu iekšējās kārtības noteikumus.